Uw administratie perfect op orde?

Voor een gratis kennismaking klik hier

Box 3-heffing blijft voorlopig overeind

Haalt u jaarlijks wel 4% rendement op uw spaargeld?

Voor het heffen van inkomstenbelasting in box 3 (de opbrengsten van sparen en beleggen) veronderstelt de wetgever dat u een rendement behaalt van 4% per jaar. Vanwege de lage rentestand van de afgelopen tijd is dit rendement voor veel mensen onhaalbaar, maar bij de invoering van de Wet IB in 2001 heeft de toenmalige minister van Financiën gezegd dat een particulier op langere termijn met risicovrij beleggen een reëel rendement van 4% moet kunnen halen.

In een proefprocedure over het belastingjaar 2014 over de heffing in box 3 oordeelde de rechtbank Noord-Nederland dat de vraag, of het door de wetgever veronderstelde langjarige rendement van 4% niet meer haalbaar is, pas na verloop van een periode van tien jaar kan worden beantwoord. In die periode moet het rendement op risico-arme beleggingen lager zijn geweest dan 4%. De belanghebbende in deze procedure slaagde er niet in om te bewijzen dat eind 2013 al tien aaneengesloten jaren met onder-rendement waren verstreken. Aan de beoordeling of belastingplichtigen door de belastingheffing in box 3 worden geconfronteerd met een buitensporig zware last kwam de rechtbank niet meer toe.

De rechtbank wees op een arrest van de Hoge Raad uit 2016, waarin is geoordeeld dat het forfaitaire stelsel van box 3 als zodanig toelaatbaar is.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBNNE2017153, LEE 16/783 | 02-02-2017

Altijd actueel overzicht op uw administratie?

Maak kennis met ons!

Voordelen

  • Uw administratie op orde
  • U doet waar u goed in bent
  • Scherpe tarieven
  • Inzicht in uw situatie
  • Niet teveel belasting betalen