Uw administratie perfect op orde?

Voor een gratis kennismaking klik hier

Onzakelijke lening

Is het debiteurenrisico acceptabel voor een geldverstrekker?

Conform een recent arrest van de Hoge Raad is een lening is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico accepteert dat een buitenstaander doorgaans niet zou hebben willen nemen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als er over de lening geen rente wordt betaald die het geven van de lening acceptabel zou hebben gemaakt voor een onafhankelijke derde partij.

Oorspronkelijk was de opvatting dat een onzakelijke lening zich alleen zou kunnen voordoen als deze plaatsvond tussen gelieerde partijen, zoals een moeder- en een dochtervennootschap of tussen een aandeelhouder en de vennootschap. Volgens een arrest van de Hoge Raad kan echter ook een lening tussen niet-gelieerde partijen onzakelijk zijn. Denk dan aan situaties waarin de vennootschap het debiteurenrisico heeft aanvaard om het belang van haar aandeelhouder te dienen.

Volgens de rechtbank was een lening die de besloten vennootschap van een vader verstrekte aan die van zijn zoon onzakelijk. De rechtbank vond dat de vader als mede-initiatiefnemer van een project van de B.V. van de zoon zijn eigen B.V. de financiering had laten verstrekken om het project door te laten gaan. Om dat mogelijk te maken heeft de besloten vennootschap van de vader een onzakelijk debiteurenrisico aanvaard.

Als voorwaarde voor een bancaire financiering eiste de bank dat de familie ook een lening zou vertrekken aan de B.V. van de zoon in de vorm van een achtergestelde lening. Alle zekerheden gingen naar de bank. De door de B.V. van vader verstrekte lening was ook aflossingsvrij. Daarnaast was aflossing alleen toegestaan als werd voldaan aan door de bank gestelde voorwaarden. Mede vanwege de familieband tussen vader en zoon heeft de B.V. van vader de lening verstrekt aan de B.V. van zoon om het belang van vader te dienen, aldus de rechtbank. Gevolg van de kwalificatie als onzakelijke lening was dat de B.V. van vader de lening niet mocht afwaarderen ten laste van haar winst.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBZWB20168014, BRE 15/6334 | 02-02-2017

Altijd actueel overzicht op uw administratie?

Maak kennis met ons!

Voordelen

  • Uw administratie op orde
  • U doet waar u goed in bent
  • Scherpe tarieven
  • Inzicht in uw situatie
  • Niet teveel belasting betalen