Uw administratie perfect op orde?

Voor een gratis kennismaking klik hier

OVOB versus KOR

In 2020 moet de nieuwe regeling "OVOB" de Kleine Ondernemersregeling (KOR) gaan vervangen. Die OVOB-regeling zou moeten zorgdragen voor lastenverlichting voor ondernemers. Maar is dat ook zo?

De Kleine Ondernemersregeling (KOR) is bedoeld als lastenverlichting voor ondernemers die op jaarbasis minder dan € 1.883,- hoeven af te dragen aan BTW; gebruik maken van de KOR betekent nu nog minder of helemaal geen BTW af te hoeven dragen en onder voorwaarden mag nu de BTW-administratie in sommige gevallen zelfs achterwege gelaten worden.

Waar de KOR let op het jaarlijks bedrag aan af te dragen BTW, gaat de OVOB, die in 2020 in zou moeten gaan, juist uit van de gerealiseerde omzet, en dan niet alleen voor IB-ondernemers maar voor alle rechtsvormen. Echter, onduidelijk is nog waar dan precies die omzetgrens komt te liggen.

Daarnaast zou met de OVOB de mogelijkheid om jaarlijks BTW-aangifte te doen komen te vervallen; dat moet dan steeds per kwartaal.

En dan is er nog de "bezinningsperiode" van 3 jaren inzake de OVOB: wanneer een ondernemer kiest voor de OVOB dan is deze verplicht minstens 3 jaar van de OVOB-regeling gebruik te blijven maken. Dat kan echter tot problemen leiden, bijvoorbeeld wanneer ondernemers de BTW op investeringen uit het verleden willen herzien. Ook is onduidelijk of en zo ja welke vab BTW vrijgestelde activiteiten meetellen voor de OVOB-omzetgrens.

Al met al interessant om de ontwikkelingen rond het OVOB-wetsvoorstel te blijven volgen.

Altijd actueel overzicht op uw administratie?

Maak kennis met ons!

Voordelen

  • Uw administratie op orde
  • U doet waar u goed in bent
  • Scherpe tarieven
  • Inzicht in uw situatie
  • Niet teveel belasting betalen