Uw administratie perfect op orde?

Voor een gratis kennismaking klik hier

Zonnepanelen tellen mee voor WOZ-waardebepaling

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs bepaald dat zonnepanelen op een huis dienen te worden beschouwd als onroerend goed. Om die reden tellen ze daarom mee voor de WOZ-waarde.

De kwestie kwam aan het rollen toen een belastingplichtige twintig zonnepanelen had laten plaatsen op diens woning, waarna diens woning door de gemeente op een fors hogere WOZ-waarde werd getaxeerd omdat zij rekening hield met de waarde van de zonnepanelen.

Toen de belastingplichtige hiervoor een procedure startte, oordeelde het Hof uiteindelijk dat de zonnepanelen, ook al waren die niet-geïntegreerd, onroerend goed zijn omdat ze bedoeld zijn om duurzaam aanwezig te blijven zolang de belastingplichtige in die woning woont.

Bron: Rechtspraak.nl

Altijd actueel overzicht op uw administratie?

Maak kennis met ons!

Voordelen

  • Uw administratie op orde
  • U doet waar u goed in bent
  • Scherpe tarieven
  • Inzicht in uw situatie
  • Niet teveel belasting betalen