Facebook.Linkedin.

Waarom wil je de loonheffingskorting niet toepassen?

Je hebt het misschien wel eens zien staan op het belastingformulier dat je van je nieuwe werkgever kreeg: ‘’Wilt u dat uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening houdt met de loonheffingskorting?’’ Maar wat is loonheffingskorting nou precies en wanneer pas je deze wel of niet toe, moet je dit wel toepassen, of beter van niet?

Soms is er wat verwarring, aangezien mensen denken dat met ‘korting’ wordt bedoeld dat je wordt ‘gekort’ op je loon. Het is echter niet dat je daadwerkelijk minder loon (of uitkering of pensioen) ontvangt. In het geval van de loonheffingskorting geldt er een korting op de loonheffing, waardoor er minder heffing op je loon (uitkering of pensioen) is en je netto meer geld overhoudt.

Waarom niet toepassen?

Redenen om de loonheffingskorting niet toe te passen kunnen zijn:

  • als je inkomsten hebt uit meer dan één bron (bijv. 1x inkomsten uit loondienst en tegelijkertijd 1x een pensioen; dat kan heel goed, veel gepensioneerden hebben een bijbaan en/of vinden het leuk om er nog wat geld bij te verdienen; voor sommigen zal het helaas bittere noodzaak zijn); de ingehouden loonheffing zal dan te weinig zijn.
  • als je sterk wisselende inkomsten hebt, van maand tot maand (of zelfs wekelijks) zeer verschillende inkomsten; de loonheffingskorting zal dan niet juist berekend kunnen worden.
  • als je liever in een keer, achteraf, het juiste bedrag aan bij te betalen inkomstenbelasting wil weten; de loonheffingskorting is door de een aantal jaar geleden door de regering ingevoerde extra complexiteit (de kortingen werden (ook) afhankelijk van de hoogte van je inkomen(!)) niet meer correct vooraf te berekenen.
  • als je liever in een keer, achteraf, het juiste bedrag aan terug te krijgen inkomstenbelasting wilt weten, dat kan handig zijn om zo met je teruggave vanwege hypotheekrente-aftrek een ‘spaarpotje’ te hebben.

Wat je ook wilt, wij kunnen je adviseren over het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting, ook verzorgen we je belastingaangifte op een professionele wijze met onze eigen software en PKI-certificaat.

Al vanaf € 135,- word je fiscale positie 2021 optimaal geregeld. We zijn je dan een jaar lang van dienst met bovenstaand vraagstuk van de loonheffingskorting, het aanvragen/controleren van toeslagen, en het verzorgen van je belastingaangifte 2021.

Ik ben ondernemer, heb ik ook een loonheffingskorting?

Nee, als ondernemer heb je niet te maken met de loonheffingskorting. Wel heb je recht op de voor jou geldende heffingskortingen, alleen kun je dat het beste pas bij het indienen van je aangifte inkomstenbelasting regelen.

In tegenstelling tot de hiervoor vermelde situaties van loondienst en/of pensioen of een andere uitkering, is er bij de ondernemer geen sprake van een werkgever die loonheffingen inhoudt.

We hebben het hier boven dan wel over de ondernemer die als zelfstandige zijn bedrijf of beroep uitoefent, hetzij alleen met een eenmanszaak, hetzij met één of meer andere ondernemers in een vennootschap onder firma.

Als je je onderneming in de BV-vorm uitoefent, dan kun je bij je eigen BV op de loonlijst staan en is er een jaaropgave van je loon beschikbaar. Zo heb je wel te maken met de loonheffingskorting.

ABS DeRonde kan de boekhouding van je BV volledig verzorgen; ook je loonadministratie is voor ons geen probleem. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!