Facebook.Linkedin.

Particulieren

Administratieve en fiscale dienstverlening voor particulieren
Laat je belastingaangifte door ons verzorgen. Ook al zijn er inmiddels heel wat aftrekposten gesneuveld of flink aangepast, er kunnen toch nog fiscale wetsbepalingen zijn die in jouw situatie voordeel leveren. Ook voor een aangifte erf- of schenkbelasting kun je bij ons terecht.
Box 3 (sparen en beleggen): belastingheffing over ficties..
De overheid veronderstelt sinds de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 dat je jaarlijks makkelijk 4% rendement haalt op jouw spaartegoeden, beleggingen en overige bezittingen. Als je dat haalt, of zelfs meer, gefeliciteerd! Dan horen wij je waarschijnlijk niet mopperen… Na talloze bezwaren en procedures is de wetgever gaan sleutelen aan de berekeningsmethodiek van box 3.  Sinds 1 januari 2017 is de berekening nog weer verder gecompliceerd, een fictie hier, een fictie daar, daar een percentage over en het is klaar… Feit blijft dat, zeker met een spaarrente die momenteel nul procent bedraagt, de belastingheffing box 3 disproportioneel hoog is, als het vermogen grotendeels of geheel op spaarrekeningen is gezet.
Box3
Toeslagen
Wie snapt dit nog? Wij snappen de onderliggende systematiek en hebben de software om dit voor je te regelen. Desondanks is onze mening dat ‘Den Haag’ nooit aan het systeem van de toeslagen had moeten beginnen.
toeslagen
Neem contact met ons op wanneer je vragen hebt over belastingen en/of toeslagen.