Facebook.Linkedin.

Ondernemers

We starten wel altijd met de boekhouding, dat is nummer 1. Immers, zonder een goede administratie is het onmogelijk om te beoordelen of je wel winst maakt en of en hoe er belastingbesparing mogelijk is…

Wij helpen je met je administratie en het verzorgen van je jaarrekening (als je die nodig hebt), belastingaangiften, rapportage Kamer van Koophandel en ondersteunen je met fiscale advisering.

De boekhouding kan met een app gevoed worden, maar als je liever een ordner vol papieren bonnetjes verzamelt, kunnen we je ook helpen met de boekhoudkundige verwerking daarvan.

OIP

Belastingaangifte

Nadat je administratie is bijgewerkt en het jaar is afgerond, is het tijd voor de belastingaangifte. De btw aangiften zijn gedurende het jaar al gedaan, nu nog de aangifte inkomstenbelasting (zzper of vof) of vennootschapsbelasting (BV) Met onze professionele aangiftesoftware kunnen we je op dat vlak volledig van dienst zijn.
Bijt auto