Facebook.Linkedin.

Ondernemers

Boekhouding

We starten wel altijd met de boekhouding, dat is nummer 1. Immers, zonder een goede administratie is het onmogelijk om te beoordelen of je wel winst maakt en of en hoe er belastingbesparing mogelijk is…

Wij helpen je met je administratie en het verzorgen van je jaarrekening (als je die nodig hebt), belastingaangiften, rapportage Kamer van Koophandel en ondersteunen je met fiscale advisering.

De boekhouding kan met een app gevoed worden, maar als je liever een ordner vol papieren bonnetjes verzamelt, kunnen we je ook helpen met de boekhoudkundige verwerking daarvan.

OIP

Belastingaangiften

Nadat je administratie is bijgewerkt en het jaar is afgerond, is het tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte.

Per maand hebben we je aangiften loonheffingen al gedaan (als je personeel in dienst hebt). Per kwartaal hebben we je BTW aangiften geregeld.

Nu nog de aangifte(n) inkomstenbelasting van jou en je fiscale partner, en, als je een BV hebt, ook je aangifte vennootschapsbelasting.

Met onze professionele aangiftesoftware krijg je een vakkundig ingevulde aangifte, en daarbij een mooi verzorgde, leesbare rapportage.

Bijt auto