Facebook.Linkedin.

De jaarlijkse belastingaangifte is het moment om te beoordelen of je recht hebt op de zorgtoeslag. Ook los van de jaarlijkse aangifte kunnen wij voor jou uitrekenen of je recht hebt op de zorgtoeslag en je helpen bij het aanvragen daarvan.

Wat is de zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is in 2005 ingevoerd, tegelijk met een herziening van het stelsel van de verzekeringen in de gezondheidszorg. De ziekenfondsen en de particuliere zorgverzekeringen werden toen vervangen door de zorgverzekeringswet. Kennelijk was voorzien dat de premies een zware last voor ons als burgers konden gaan vormen, waardoor als compensatie het systeem van de “zorgtoeslag” werd bedacht en  ingevoerd. Zie hier de inleidende zin in het wetsvoorstel van de Wet op de zorgtoeslag: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat personen voor wie de premie voor een zorgverzekering in verhouding tot hun inkomen een te zware last vormt, een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen

Kan ik de zorgtoeslag aanvragen?

Waarom zou ik hulp zoeken, de belastingdienst helpt mij toch automatisch? Helaas, de toeslagen moet je altijd zelf aanvragen, en ook zelf stopzetten. Eenmaal aangevraagde toeslagen worden vervolgens als voorschot uitgekeerd. Pas nadat je inkomsten van een belastingjaar definitief zijn vastgesteld, bijvoorbeeld met je belastingaangifte, volgt de definitieve vaststelling van de toeslag. Resultaat van deze definitieve berekening kan zijn dat je teveel ontvangen voorschotbedragen moet terugbetalen, of dat je nog recht hebt op uitbetaling van een laatste plukje toeslag van het betreffende belastingjaar. Voor € 85,- regelen wij het gehele traject van de aanvraag en controle op de zorgtoeslag. Uiteraard bekijken we ook of je recht hebt op toepassing van de andere toeslagen, als je dat wil.

Tips om met de zorgtoeslag om te gaan.

Als je de zorgtoeslag (nog) niet hebt aangevraagd, en je voldoet wel aan de voorwaarden om de zorgtoeslag uitbetaald te kunnen krijgen, wacht dan niet te lang. Op een gegeven moment zegt de overheid gewoon “te laat” en gaat het loket voor het aanvragen van zorgtoeslag voor jaar X op slot. Vervolgens kun je wel voor jaar X+1 weer opnieuw bekijken of je recht hebt op zorgtoeslag, maar jaar X is dan aan je voorbij. En hoezeer wij van ABS DeRonde het systeem van toeslagen absurd vinden, het blijft een fiscale tegemoetkoming, die je gewoon kunt gebruiken indien mogelijk. Daarom, als tweede tip, zet indien mogelijk het bedrag van de toeslagen apart op een spaarrekening. Zodra dan de toeslagen definitief zijn vastgesteld, kun je het bedrag van de opzij gezette toeslagen daadwerkelijk gebruiken voor een nieuwe televisie, vaatwasser of wat dan ook…

toeslagen